BAFRA İŞKUR MEGİP İLE MESLEKİ EĞİTİMDE İSTİHDAM İÇİN SAHADA

BAFRA İŞKUR MEGİP İLE MESLEKİ EĞİTİMDE İSTİHDAM İÇİN SAHADA

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Söz konusu protokolün uygulanmasına yönelik farkındalık oluşturmak için Bafra İŞKUR Müdürü Yakup ERGENLİK, İş ve Meslek Danışmanları ile Bafra’da faaliyet yürüten ÇELEBİ Tekstil ve FAVORİ Tekstil firmaları ziyaret edilerek MEGİP ve genel teşvikler konusunda bilgilendirme yapıldı. Ziyaretten ve yapılan bilgilendirmelerden ziyadesiyle memnun olduğunu dile getiren işveren Bünyamin ÇELEBİ, İŞKUR tarafından verilen teşvik ve desteklerden azami derecede faydalanıldığını, işbirliği kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığını, bölgenin kalkınması için işveren olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. İşveren Halil İbrahim KULOĞLU, Bafra İŞKUR’un daima işverenlerin yanında olmasının büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Bafra bölgesinin ekonomisi tarıma dayalı olduğunu, bazı bölgelere tanınan kalkınma önceliğinin buraya da tanınması gerektiğini dile getirdi.

   Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup ERGENLİK, Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz ve İl müdürlüğümüzün teşvik ve destekler konusunda işverenlerimizin taleplerine oldukça önem verdiğini, işverenlerimizi ziyaret ederek sorun ve çözüm önerilerinin yerinde görerek istihdama daha fazla nasıl katkı sağlanılmasına çalışıldığını belirtti.

“Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” MEGİP ile İşverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir.     Yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.    Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir. Mesleki eğitimde teorik ve uygulamalı eğitimi içerecek şekilde MEB veya üniversite tarafından onaylı eğitim programları uygulanacaktır. Teorik eğitim Oda/Borsa tarafından belirlenen eğitim mekânlarında veya işyerlerinde gerçekleştirilecek olup bu bölümde sınıftaki kişi sayısı 25’i geçemeyecektir.

 Uygulamalı eğitim ise işverenlerin talep ettiği sayıdaki kursiyer talep sahibi işverenin işyerinde gerçekleştirilecektir. Mesleki eğitimler günlük en az beş en fazla sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olarak uygulanacaktır.     Eğitimin toplam süresi 160 fiili günü geçemeyecektir. Eğitim süresince kursiyerlere 61,65 TL, işsizlik ödeneği almakta olan kursiyerlere ise 30,82 TL cep harçlığı verilecektir. Kursiyerler toplam mesleki eğitimin ¼’lük süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde ellisi, yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait işyerlerinde veya başka işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilecektir.


Reklam

Haber Resimleri

Copyright © 2012 Bafra TV. Bütün Hakları Gizlidir.